Silviu Tatu

Silviu Tatu
Institutul Teologic Penticostal din București
București, Romania