×

Pastorer behöver kvinnolärare (och vice versa)

Jag lär kvinnor Bibeln och hoppas under min livstid att få se många kvalificerade kvinnolärare vakna upp i församlingen så att läskunnigheten i Bibeln kan öka. Men för att införverkliga detta hopp behövs det hjälp från pastorer. Jag vet att det går, eftersom jag själv har fått sådan hjälp – förmånen av att få generöst med input och uppmuntran från en pastor.

Det råder inte mycket oenighet bland kristna att kvinnor kan och bör undervisa kvinnor. Men om en kvinna har fått gåvan att undervisa, hur kan en pastor i så fall på rätt sätt värdesätta, kultivera och dra nytta av kvinnliga lärares begåvningar?

Jag tror att du som pastor kommer göra precis detta om du noggrant avväger två sanningar.

Du behöver henne

Du må vara den bäste predikanten på vår planet, men Gud hade inte gett kvinnor gåvan att undervisa om deras undervisning inte var absolut nödvändig för kvinnornas andliga välbefinnande i din församling. Du behöver hennes hjälp. Här är fyra sätt som en kvinnlig lärare kan lätta på din börda.

  1. Hon är ett föredöme som du inte kan vara. När en kvinna ser att någon som liknar henne och låter som henne undervisar i Bibeln med passion och intelligens, börjar hon inse att hon också kan älska Gud med sitt förstånd – kanske mer än hon trodde var nödvändigt eller möjligt. Kvinnor som bara får höra män handskas väl med Bibeln glömmer ibland att de själva också kan det. Kvinnor har stor nytta av att se en smart, flitig kvinna vara ett föredöme i att öppna Ordet med vördnad och skicklighet.
  2. Hon ger en infallsvinkel du inte kan ge. När män undervisar faller det sig naturligt att de använder sig av exempel som män kan ta till sig. Detta betyder att kvinnor som endast för höra en man undervisa blir serverad en hel del testosteronfyllda illustrationer från actionfilmer och sport. Och det är okej. Men en kvinnlig lärare talar även Jane Austen-romanernas och hemmafixarprogrammens språk. Och hon kommer nog göra ett par observationer utifrån texten som inte en man hade gjort. Detta betyder inte att hon feminiserar en text, men det är sannolikt att hon kommer betona de sidor av texten som visar på kvinnornas roll i frälsningshistorien, eller som talar om syndproblem som är vanliga för just kvinnor.
  3. Hon har en myndighet som inte du kan ha. En kvinna kan säga till andra kvinnor att sluta göra sina karriärer eller familjer till avgudar på ett sätt som du inte kan. En kvinna kan tala till andra kvinnor om fåfänga, stolthet, underordnande till deras män och förnöjsamhet på ett sätt som du inte kan. Hon har en sympatisk myndighet över sina kvinnliga elever – förmågan att säga: ”Jag förstår vilka synder och rädslor en kvinna dras med, och jag överlämnar er till Skriftens fullt tillräckliga vård.” Hon kan lätta din börda genom att konfrontera synder som kvinnor antagligen skulle förakta dig för att över huvud taget ha dragit upp. Hon kan t. ex. säga att “PMS är inte en ursäkt för mord” utan att få ett enda otrevligt mail nästa dag.
  4. Hon ser behov du inte ser (och som din fru antagligen inte ser heller). En kvinnlig lärare som undervisar vecka efter vecka kan till slut riktigt känna av pulsen på kvinnorna i församlingen, på ett sätt som en anställds hustru inte skulle få. Kvinnor har en tendens att visa sina bästa sidor för pastorsfruar, men inte för kvinnliga verksamhetsledare. Om din egen fru är ett mysterium för dig som pastor, tänk på att du nog kan behöva lite hjälp med att avkoda behoven hos den kvinnliga halvan av din församling. En kvinnlig lärare kan ge dig insikt på marknivå.

Hon behöver dig

Du kanske tar för givet att kvinnliga lärare naturligt finner utrymme att utveckla och använda sina gåvor. Nio av tio gånger har du fel. Här är tre saker en kvinnlig lärare som står under din pastorala översikt är i desperat behov av från din sida:

  1. Att du bekräftar henne. Jag hade själv aldrig vågat undervisa om det inte vore för att mina pastorer faktiskt tog mig på allvar. Att höra deras uppmuntran och veta om att jag har deras fulla stöd sporrade mig att börja använda min gåva trots min rädsla och osäkerhet. Hon behöver höra dig säga: ”Du kan göra detta.”
  2. Att du slipar henne. En kvinnlig lärare har ofta färre tillfällen att utvecklas under sunt ledarskap på grund av bundenheten till arbete eller familj. Hon är i behov av att du möter henne mer än halvvägs. Hon är i behov av att du formar hennes teologi, hänvisar henne till bra kommentarer och podcaster, ger henne försiktig kritik, hjälper henne med svåra texter och finns där vid frågor. Hon är också i behov av att du erbjuder dig att göra detta innan hon frågar. Ta inte för givet att hennes gåva att undervisa blommar upp på egen hand. Vägled henne i att bli en lärare som på ett betydande sätt bidrar till den troende kroppens hälsa.
  3. Att du står upp för henne. Om du inte skulle låta vilken man som helst undervisa dina män, låt inte heller vilken kvinna som helst undervisa kvinnor. Granska henne och hennes undervisningsmaterial, precis som du skulle göra med en manlig lärare. När du väl avgjort att hon och hennes undervisning är sund och värdefull, heja på henne. Stå upp för henne om hon möter orättvis kritik. Gå i god för henne offentligt. Hylla hennes ansträngningar och resultat.

Några edsvurna män. Och kvinnor.

Inga av dessa punkter betyder (eller fordrar) att man ska rubba på relationen mellan man och hustru, hennes eller din. Självklart är sunt förnuft viktigt i era interaktioner. Vi bör absolut vara visa i hur vi samarbetar, men vi får inte vara fobiska. Vi måste finna sätt att samarbeta för församlingens allmänna bästa.

Bibeln kallar både män och kvinnor till att strida, undervisa och försvara den kristna trons sanningar. Kvinnolärare utgör ett oumbärligt skyddslager som män inte kan vara, genom vårt exempel, perspektiv och sympatiska myndighet över kvinnor. Vi har tillgång till information om fienden och vapen som män inte har, och våra bidrag behövs. För att använda maskulina termer: ”Du vill ha oss på den muren. Du behöver oss på den muren.”

Men kvinnolärare behöver den hjälp de kan få från det manliga ledarskapet. Eftersom vi är unikt utformade för att tala sanningen till andra kvinnor är vi i behov av att ni åtar er att hjälpa oss ”hantera sanningen” med det allvar och den skicklighet som detta är värt. Genom detta går ni i fotspåren på den störste Lärare som någonsin vandrat på jorden. Hjälp oss hjälpa er. Ge oss plats att bli rustade för den strid vi båda är kallade att utkämpa, bli beväpnade för det vakttorn vi båda är kallade att försvara.

 

Översatt av evangeliecentrerat.se

LOAD MORE
Loading