×

Ordspråksboken: en mini-guide till livet

I min dagliga bibelläsning det senaste året har jag läst igenom Ordspråksboken 3, en text jag studerat och predikat igenom många gånger. Men denna gång när jag läste den märkte jag att verserna 3-12 innehåller alla teman som finns i resten av boken, och alltså kan ses som en mini-guide till att leva troget. Det finns fem saker som ett vist, gudfruktigt liv består av. De fungerar både som medel för att bli vis och gudfruktig, och även som tecken på att du växer till i ett sådant slags liv.

1. Lägg ditt hjärtas djupaste förtröstan på Gud och hans nåd. Påminn dig själv varje dag om hans villkorslösa förbundskärlek till dig. Sätt inte ditt hopp till avgudar eller din egen prestation.

Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta. (Ords 3:3-5a)

2. Sätt hela ditt sinne i lydnad under Skriften. Tro inte att du vet bättre än Guds ord. Låt den påverka ditt liv på alla områden. Bli en människa som står under auktoritet.

förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. (Ords 3:5b-6)

3. Var ödmjuk och låt dig läras av andra. Var förlåtande och förstående när du vill vara kritisk mot dem; var redo att lära dig av andra när de börjar bli kritiska mot dig.

Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. (Ords 3:7-8)

4. Var generös med allt du har, och var passionerad för rättvisa. Dela din tid, talanger och skatter med de som har mindre.

Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. (Ords 3:9-10)

5. Acceptera och lär dig av svårigheter och lidanden. Genom evangeliet kan du se dem som sätt att luttra dig, inte som straff.

Min son, förakta inte HERRENS fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Ty den HERREN älskar tuktar han liksom en far den son som han har kär. (Ords 3:11-12)

När jag begrundade dessa fem element — att vara rotad i hans nåd, lyda och ha sin glädje i hans Ord, vara ödmjuk inför andra människor, uppoffrande generös mot vår nästa, och orubblig i prövningar — tänkte jag på Jesus. Nya Testamentet säger att Jesus faktiskt är Gamla testamentets ‘gudomliga vishet’ personifierad (Matt 11:19.) Och jag insåg att a) han visade den högsta förtröstan och tilltro till Gud och oss genom att gå till korset, b) han var fylld och formad av Skriften, c) han var mild och ödmjuk i hjärtat (Matt 11:28-30), d) han var rik men blev fattig för oss, e) och han bar lidandet för vår skull, utan att klaga. Du kan endast växa på dessa fem områden när du vet om hur dyr nåden var som räddade dig. Detta håller dig borta från avgudar, självtillräcklighet och högmod, från snålhet och från att duka under av alla bekymmer. Jesus är visheten personifierad, och att tro på hans evangelium ger ditt liv dessa goda karaktärsdrag.

I ett antal veckor har jag ägnat tid åt att be för dessa fem saker, för min familj och mina församlingsledare. Det finns inget bättre sätt att ingjuta dessa saker i ditt eget hjärta, än att be intensivt för dem i liven på dem du älskar.

 

Översatt av evangeliecentrerat.se

LOAD MORE
Loading