×

Lär känna “Afrikas Spurgeon”

Conrad Mbewe beskrivs ofta i USA som “Afrikas Spurgeon.” Som framgår av följande intervju, är han dock inte säker på hur han fick detta smeknamn—men folk fortsätter använda det. Mbewe  är pastor i Kabwata Reformed Baptist Church i Lusaka, Zambia och predikade under ett av huvudmötena på The Gospel Coalition's national conference 2011 om “Den Rättfärdige Telningen” som omnämns i Jeremia 23:1-8. Jag bad honom att berätta lite i förväg hur han skulle använda sin predikan för att visa på en modell för kristocentrisk förkunnelse utifrån Gamla Testamentet.

Jag bad också Mbewe att berätta mer om sin församlings arbete med att plantera andra församlingar i Zambia och Botswana, och förklara hur han tränar lärare att tolka Gamla Testamentet på ett kristocentriskt sätt. Förhoppningsvis kommer denna intervju hjälpa er att lära känna Mbewe lite bättre inför hans predikan som hölls onsdagen den 13 April, kl. 19:00.

Hur blev du känd som “Afrikas Spurgeon”?

Jag har faktiskt ingen aning. Hemma i Zambia kallar de mig för Conrad Mbewe. “Afrikas Spurgeon” är väl mer en amerikansk grej, och eftersom jag inte bor i USA vet jag inte hur det kommer sig, och jag märker inte heller av det. Men lyckligtvis är det inte pinsamt att bli associerad med Spurgeon, så jag har inget emot det. Men på grund av min egen syndfullhet och mina ordinära gåvor, så är jag smärtsamt medveten om att jag inte alls kan mäta mig med Spurgeon. Tro mig, jag inbillar mig inte att jag är Spurgeon som uppstått fast med mörk hudfärg!

Beskriv visionen bakom era församlingsplanteringar i Zambia och Botswana.

Vårt mål har varit att plantera en stabil församling efter den nytestamentliga modellen i varje provinshuvudstad i Zambia. Vi har i stort sett uppnått detta på de senaste 15 åren. Så därifrån vill vi se dessa församlingar upprepa samma sak i sina kringliggande städer. Detta har sakta men säkert börjat ske. Vår bön är att vi snart ska få se dessa församlingar gå ännu längre och börja plantera stabila församlingar där utläggande predikan är normen och där det sanna evangeliet förkunnas, även i byarna. Vi skulle vilja se detta börja hända i de angränsande länderna och längre bort över Afrika. Än så länge planterar vi församlingar i några av de angränsande länderna. Vi längtar efter att se detta slå rot även i det arabiska, norra Afrika. Detta är vår bön och vision.

Hur tränar du män att predika Jesus och evangeliet från Gamla Testamentet vid Reformed Baptist Preachers College i Zambia?

Först vill jag säga att Reformed Baptist Preachers College införlivades i Sovereign Grace Theological Seminary i December 2009, och att vi även startade Lusaka Ministerial College år 2010. Dessa institutioner tränar två olika grupper av studenter. På båda dessa institutioner föreläser jag om pastoral teologi, vilket inkluderar homiletik (predikokonst). Vi undervisar våra studenter om biblisk hermeneutik och exegetik (tolkningsmetodik och tolkning). Detta ger dem verktygen de behöver för att komma fram till vad Gud ville att de som först hörde hans Ord skulle förstå när han talade med dem på deras språk, i deras kultur och tid. Sedan tränar vi dem också i homiletik så att de kan överföra, från de ursprungliga mottagarna till dagens åhörare, hur Guds Ord ska tillämpas. Detta är särskilt viktigt gällande gammaltestamentliga avsnitt, vars gudomliga ljus måste ses genom det prisma som är Kristus och honom som korsfäst, för att föras in i nytestamentliga tider. Här är bibeltällen som Galaterbrevet 3:24 och 1 Petrus 1:10-11 viktiga nyckelverser. De bevarar oss från en bokstavstro som blir likt en tvångströja och berövar oss möjligheten att se Frälsaren i många gammaltestamentliga avsnitt, men också från att allegorisera och se Jesus där han inte finns!

Du ska tala om “Den rättfärdige telningen” utifrån Jeremia 23:1-8 på The Gospel Coalition's national conference. Hur förutser detta avsnitt Jesu Kristi person och verk?

Du vill väl inte att jag ska hålla predikan innan konferensen börjat? Det finns många sätt som detta avsnitt förutser Kristi person och verk på. Låt mig ge dig två (du får vänta på hela måltiden vid konferensen för att höra resten). Först och främst: sammanhanget av dåliga herdar står i väldigt tydlig kontrast till vad Gud utlovade i Jesus, som säger: “Jag är den gode herden.” För det andra: Guds löfte om att resa upp en kung åt David som skulle härska med vishet passar väl in med änglarnas kungörelse för herdarna när Jesus föddes. De sa: “Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren [eller Kungen]” (Lukas 2:11). Jag skulle kunna säga mer. Det finns inga tvivel om att detta avsnitt förutser Kristi ankomst. Men du måste vänta tills jag står i predikstolen för att höra resten av historien. Jag hoppas att detta får bli en aptitretare inför hela måltiden.

Vad tycker du att det gör för skillnad i andra kristnas liv när de läser Bibeln på ett kristocentriskt sätt?

Hela Bibeln bör läsas på ett kristocentriskt sätt. Detta är vad Jesus menade när han sa till fariséerna när han vandrade på jorden: “Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.” (Johannes 5:39-40). Men det betyder ju inte att vi ska gå tillbaka till den allegoriska tolkningsmetoden som ser Jesus i alla vinklar och vrår i Gamla Testamentet. Vi måste ha sunda principer för bibeltolkningen.

Men även om jag är försiktig så måste jag säga att Gamla Testamentet är fullt av Kristus. Vi måste få våra ögon öppnade på samma sätt som Jesus öppnade ögonen på sina lärjungar på Emmausvägen. Bibeln säger: “Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.” (Lukas 24:27). Utan tvekan var detta en revolutionerande upplevelse för dem. Helt plötsligt var hela Bibeln—som de hade vid denna tidpunkt— full av Jesus. Inte undra på att de återvände till Jerusalem som helt nya personer!

*Denna artikel är från 2011.

 

Översatt av evangeliecentrerat.se

LOAD MORE
Loading