×

Konsten att tillämpa predikan

Efter 15 år av predikande tycker jag fortfarande att tillämpningen är en av de svåraste delarna av predikoskrivandet. Varför?

Jag stångades redan tidigt med detta – teologiseminariet hade ju utrustat mig väl för exegetik och tolkning, men inte lika väl för själva tillämpningen av Bibeln. Det är nog därför som vi har bilden av den typiske nyutexaminerade pastorn, vars predikningar låter mer som en bibelkommentar och mindre som ett ord från Gud. Och på tal om kommentarer – de verkar sällan ge någon hjälp i att tillämpa texten. De tenderar att mest vara till hjälp med tolkningsfrågorna.

Kanske är det så att tillämpningarna alltid kommer gäcka oss en aning eftersom det finns någonting levande och dynamiskt med dem. En tillämpning handlar om hur Guds tidlösa budskap talar nu, och nuet ändras alltid. Eller så kanske skillnaden ligger i det faktum att exegetik mer är vetenskapsdelen i predikoskrivandet och tillämpningen mer är konsten. Och som all konst kommer även denna att förbli en aning diffus.

Oavsett varför, har vi det svårt med att ge bra tillämpningar, och därför är ett av de vanligaste klagomålen som man har när det gäller kyrkan att de inte förstår vad predikan har med det verkliga livet att göra. Inte undra på att pastorer frestas att överge bibelutläggande predikan och istället lägga huvudfokus på att ta upp ämnen som människor tycker är relevanta.

Öra för tillämpning

Under årens gång har jag kommit fram till att man kommer fram till bra tillämpningar på samma sätt som man bedriver god exeges – det gäller att man ställer de rätta frågorna till texten. Både vid exegesen och tillämpningen gäller det att målmedvetet lyssna till passagen genom att bombardera den med frågor. Exegetiken frågar i grund och botten: “Vad betyder den här passagen? Vad är dess huvudpoäng?” Och tillämpningen frågar: “Hur gäller den här textens ursprungliga budskap idag?”

Här nedan har jag listat tillämpningsfrågor som jag regelbundet ställer till en text. Listan är ett hopkok av insikter som jag snappat upp från böcker, artiklar, professorer och andra predikanter genom åren. Jag uppmuntrar dig att snappa upp från det jag snappat upp och utveckla ditt eget mönster för att aktivt lyssna efter tillämpning. Här är sju frågor du kan ställa när du ska försöka lista ut vad din passage har för betydelse idag. 

1. Vad är huvudpoängen?  

En stabil exeges lägger grunden för effektiv tillämpning. Ju mer pricksäkert och tydligt du kan slå fast textens huvudpoäng, desto bättre förberedd kommer du att vara på att ro i land denna mening för dina åhörare. Så det första steget i tillämpningen är att skriva ner textens huvudpoäng med en mening. Jag övar mig i denna konst varje vecka och det är ett av det allra viktigaste stegen i mitt predikoskrivande (se Haddon Robinsons “exegetiska idé” om en passage och förvandla den sedan till en “homiletisk idé” i Biblical Preaching, 66-99). Om du inte är bombsäker på textens huvudtema, hur kan du då förvänta dig att göra texttrogna, ingående tillämpningar på människors liv? Det är svårt att träffa måltavlan med en sned pil.

2. Hur gällde denna text på den tiden?

Ställ frågan, utifrån samma exegetiska förberedelsearbete, hur din text gällde i sitt ursprungliga sammanhang. Var det ursprungligen ett bud att lyda, en lovsång att sjunga eller ett löfte att lita på? Uppenbarar passagen sanningar som man ska tro på eller varningar man ska lyssna till? Ger textens karaktärer exempel på rättfärdighet att efterlikna eller synd att undvika?

Givetvis är Guds ord till dem inte alltid Guds ord till oss på exakt samma sätt. Den ursprungliga tillämpningen måste filtreras genom bibelteologin, en korrekt uppfattning om förbunden och en hänsyn till kulturella egenheter. Men om du kan identifiera arten på den ursprungliga tillämpningen bör din tillämpning för nutiden åtminstone finnas inom samma släkte.

Om din tillämpning växer organiskt ur din texts jordmån, kommer den att kännas äkta för din församling. De kommer veta att det är Guds Ord självt och inte bara predikantens klyftighet, som träffar dem i hjärtat.

3. Hur tilltalar den här texten olika kategorier av åhörare?

Försök tillämpa texten som puritanerna (se t.ex. William Perkins’ Art of Prophesying). Tänk på de andliga klasserna av människor som hör predikan och hur texten kan tala till varje grupp. Vad säger din text till icke-troende? Troende? Talar den till specifika typer av människor som fäder, barn, mödrar, de rika, religiösa ledare, makthavare, deprimerade, hetlevrade eller räddhågsna?

Du kan ta detta ett steg längre genom att kontrastera vad Bibeln säger till varje grupp mot vad kulturen säger till varje grupp. Hur skiljer sig textens implikationer för äktenskapet eller pengar från den samtida konventionella visdomen? Varje gång jag har möjlighet att kontrastera en biblisk approach mot världsliga approacher börjar det gå upp ljus för människor.

4. Hur formar den här texten församlingen?

Ändra perspektiv och titta på texten med vidvinkelobjektiv för att se hur den gäller din församling som helhet och inte bara individer. Vi lider av en individualistisk, självcentrerad läggning (åtminstone här i USA). Resultatet är att vi instinktivt tänker på relevans i personliga termer. Vi frågar: ”Vad betyder den här texten för mig?” Men missar att fundera över vad den betyder för oss. Och ändå är så mycket av Bibeln skriven till Guds samlade folk, vare sig det är Israel eller lokala församlingar.

Folket i min församling verkar skina upp när jag tillämpar texten på församlingslivet. Det låter fräscht och revolutionerande för våra individualistiska öron. Så var inte rädd för att säga: ”Såhär bör vår församling vara på grund av denna text.” Amerikanska församlingar lider så ofta av lealösa, pragmatiska ecklesiologier. Så låt dina medlemmar häpna över hur mycket Guds Ord har att säga till den lokala församlingen genom att göra kollektiva tillämpningar vecka efter vecka.

5. Vilka invändningar kan en skeptiker komma med?

Var skulle skeptikern fastna i denna passage? Skulle hon haka upp sig på ett exklusivt sanningsanspråk, eller en levande beskrivning av Guds vrede, eller ett strängt moraliskt krav? Överväg att använda en minut i predikan för att ta upp tvivel som är typiska för din kultur. Jag menar inte att vi förvandlar predikningar till apologetikföreläsningar, men apologetiska kommentarer kan ses som en typ av tillämpning eftersom de tar upp och besvarar frågor som en del har.

Jag har haft hjälp av Tim Kellers lista på ”förkastare” när jag letat i en viss bibeltext efter tuffa frågor.

6. Hur kan jag predika evangeliet utifrån denna passage?

Predika alltid evangeliet i varje predikan. Evangeliet är Bibelns centrala budskap, så all trogen utläggande predikan bör inkludera en tillämpning av evangeliet på människorna. Låt oss eftersträva att vara som Paulus, som kunde sammanfatta sin förkunnelse med orden: ”Vi predikar Kristus som korsfäst” (1 Kor 1:23).

Var är evangeliet i din text? Var ser du Guds helighet och hans ära stå i rampljuset? Hur visar sig synden mot denne helige Gud? Bryan Chapell kallar detta för “fallet tillstånd-fokus” (Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository Sermon, s. 40-44). Använd de glimtar av synd som din text visar som en spegel för att visa människor att de faktiskt är rebeller som behöver evangelie-amnesti. Givetvis ska du sedan ta människorna till Jesus och hans kors utifrån passagen i fråga. Var som Charles Spurgeon, som sa: ”Jag tar min text och går raka vägen till korset.”

7. Hur hjälper den här texten mig att känna och tillbe Gud?

Slutligen, visa människorna Gud och hans ära i varje predikan. När du gör utbroderingar om Guds karaktär under en predikan triggas en reflex av tillbedjan och förundran i de troendes hjärtan. Det blir fullständigt relevant för dem i bänkraderna när deras hjärtan uppskattar Jesus själv, där han strålar fram genom Skriftens blad.

Hjärtat i tillämpningen

Det finns säkert andra bra tillämpningsfrågor man kan ställa. Men vilken procedur du än har när du ska lyssna till och tillämpa texten, kom ihåg att sikta på hjärtat. Nå hjärtat, så når du hela människan.

Och glöm inte ditt eget hjärta. När du är full av kärlek till ditt folk kommer tillämpningen naturligt och instinktivt. Frågorna ovan är verktyg som fungerar som bäst när de används av en herde som verkligen bryr sig om fåren. Kärlek är det bästa som kan driva tillämpningsarbetet. Så älska ditt folk djupt, tillämpa texten utan fruktan och med precision, utropa evangeliet varje vecka, brinn offentligt av förundran över Guds ära, och det sista ditt folk kommer undra över är hur Bibeln är relevant.

LOAD MORE
Loading