Hur vi blir bättre bereaner (1 av 3)

Det står att judarna i Berea var förnämare än de i Thessalonike, för “de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.” (Apg 17:11). Hur talande det är — både för dem och för oss — att förnämlighet inte mäts i titlar, land, börd, rikedom eller rang, utan i hur vi behandlar Guds ord. Vår inställning till Skrifterna avgör om vi är patrask eller kungligheter.

Så hur kan vi bli bättre bereaner?

Denna fråga ställde jag nyligen till min församling, och det är frågan jag vill utforska denna vecka. Hur kan vi vara mer som de förnäma bereanerna och mindre som det lösa folket i Thessalonike (Apg 17:5)?

Låt mig föreslå tio sätt: tre idag, fyra på onsdag och de tre sista på torsdag.

1. Lyssna på predikan med en öppen bibel

Vi har ingen myndighet i predikstolen förutom den som kommer av Guds ord. Det oroar mig när jag talar på olika ställen och läser igenom bibeltexten utan att höra någon slå upp sin bibel (eller åtminstone tittar ner på en skärm). Jag vill säga: ”Du känner inte mig. Du vet inte om du bör lyssna på mig. Du vet inte om någonting av det jag säger är givande. Jag hoppas du inte kom för att höra mig. Gud är den som är värd att lyssna på och han talar endast genom sitt ord. Så jag tar och väntar några sekunder tills du tar fram en bibel.”

Apropå det, det är inte bra om du är i en kyrka där du kan höra predikan efter predikan utan att det spelar någon roll om din bibel är uppslagen. Du bör vara i en kyrka där predikan drar in dig i texten — så att du ser den, hör på den, finner kopplingar till den. Det bästa i varje predikan bör komma av den sanning du ser i texten, inte från illustrationerna, historierna eller predikantens egen upplysning.

I Nehemja 8:8 står det om ledarna i Jerusalem som kom och undervisade ordet: “De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes.” Detta är predikan i ett nötskal. Predikanten läser från boken och förklarar sedan tydligt så att folket kan förstå det.

I själva verket är den enda anledningen till att man ska lyssna på en predikant, att han för dig tillbaka till Skrifterna. Förhoppningsvis litar du på dina pastorer eftersom du känner dem personligen och kan se tecken på nåd i deras liv. Men att bara vara en trevlig människa, en bra förälder eller en uppriktig lärare betyder inte att man har en verklig gudagiven myndighet. Det finns mängder av människor som är uppriktiga, trevliga och fina människor, men som inte undervisar i enlighet med Skriften. De talar utan någon gudomlig myndighet.

Pröva allt. Ta med dig Bibeln. Slå upp den. Följ med. Se själv om allting som lärs ut stämmer överens med Skriften.

2. Skynda dig inte vidare från Guds ord till resten av ditt liv

Bereanerna såg Skriften som någonting som förtjänade deras uppmärksamhet. Den förtjänade deras tid och ansträngning. De forskade dagligen i den. De skumläste inte; de sökte. Och för att göra detta måste du ge dig själv tid i ordet, i lugn och ro.

Det är inte en absolut regel, men i allmänhet är noggrann tid i Bibeln bättre än en stor mängd tid. Det är bättre att studera i fem eller tio minuter, långsamt, och smältande än att skynda sig igenom trettio minuter utan att egentligen vara uppmärksam.

En stor risk för oss alla är att fröet från Guds ord blir kvävt av törnen. Kom ihåg den tredje jordmånen i Jesu liknelse. Den verkade vara god. Hjärtat tycktes ta emot ordet och bära frukt – fram till dess att den här världens bekymmer och bedräglig rikedom kvävde det, och växten blev utan frukt.

Det är så vanligt att människor går till kyrkan, hör någonting som talar kraftfullt till dem, och de verkar brinna för Gud i några veckor eller till och med månader. Men vad händer sedan? Det är inte som att de gjorde ett medvetet beslut att sluta tro vad de en gång trodde, eller sluta gå till kyrkan som de en gång gjorde. Deras avfall är inte ett medvetet val utan snarare en dålig vana de fått av upptagenhet och distraktioner. Dessa vissnande växter låter tiden i ordet torka upp, blekna och försvinna. Inget mer sökande, inget mer väntande. Ingen mer tid i lugn och ro för att se hur saker förhåller sig.

Det finns en stor fara varje söndag att vi blir uppspelta men inte förvandlade. Vi kommer till kyrkan, känner någonting, men det visar sig bara vara en liten Jesus-vaccination — bara tillräckligt av viruset som hindrar dig från att få de riktiga grejerna. Om Gud verkar i dig nästa söndag, kasta inte bort det. Skynda inte vidare från ordet till resten av livet. Hitta någon som kan be med dig. Ha det där samtalet som du måste ha. Sätt inte på fotbollsmatchen så fort du kliver tillbaka in i huset.

Herrens verk i våra liv är mer som ett långkok än mikromat. Vi vill gärna se att vår andliga tillväxt växer uppenbart och direkt. Men Guds verk är ofta noga övervägt och omärkligt. Vill du ha panpizza till lunch eller en god, långkokt grytstek? Vill du mogna i Kristus? Gå in i ordet och ta det lugnt och försiktigt.

3. Gå in i ordet som livsstil

Bereanerna forskade dagligen i Skrifterna. De kom till Bibeln och fortsatte komma tillbaka. Konsumerar du andlig föda ofta och jämt? Vi kommer inte att göra några framsteg i gudfruktighet om vi inte ofta vistas i Guds ord.

Och varför gick bereanerna för att läsa dagligen? Antagligen för att de ville ha svar. De ville veta sanningen. De trodde att de skulle lära sig någonting från Skrifterna som de inte kunde lära sig någon annan stans. De ville veta om Paulus’ budskap stämde — därför forskade de dagligen.

Om vi inte är i Guds Ord med jämna mellanrum måste vi fokusera på tron och inte bara disciplinen. Har du svårt att göra Bibeln till en regelbunden del av din rutin? Tänk efter om det är någonting angående ordet du inte tror på? Tror vi verkligen att det har någonting relevant att säga? Tror du att det finns svar på livets svåraste frågor i Bibeln? Tror du att du kommer finna Kristi tröst och närvaro i denna bok? Bereanerna gick till Skrifterna dagligen för att de ivrigt ville lyssna till Gud och de trodde att Bibeln var där de skulle få höra hans röst.

Varför vill vi ständigt kolla vår mail? Eller Facebook? Eller Twitter? Eller den gamla hederliga brevlådan? Jo, för att vi tror det finns någonting nytt där för oss — det finns någonting där. Någon kanske har lagt upp en söt kattvideo eller en statusuppdatering om någon som gjort en god lemonad. Såna där väldigt viktiga saker. Vi kollar för att vi tror att vi ska få se någonting relevant och nödvändigt. Men vad kan vara mer relevant eller nödvändigt än Guds ord?

Låt denna sanning ställa diagnosen på dig och mig: Hur vi beter oss med Skrifterna visar vad vi tror om Skrifterna. Bereanerna tittade i Bibeln varje dag för att de förväntade sig att finna någonting där. Gör vi det?

Share
LOAD MORE
Loading