Hur små församlingar kan stödja missionen

Jag har fyra nationaliteter. Född i Norge, irländsk far, uppvuxen i Skottland och gift med en amerikan. Jag kan ha två pass förutom mina amerikanska och brittiska pass, men vem behöver fler än två? Det känns lite ironiskt, dock, att jag skulle komma att tjäna i en småstad i Kentucky där de flesta invånare inte har något pass alls.

De flesta församlingar i USA har färre än 100 gudstjänstbesökare, och många av oss tjänar i småstäder. Vi har mycket påtagliga utmaningar när det gäller att mobilisera våra församlingar för mission. Många av våra medlemmar har aldrig rest utomlands. Många andra har inte råd med att lägga flera tusenlappar på flygresor. Dessutom, en församling som inte upplever tillväxt ifrågasätter ofta visheten i att lägga resurser på saker utanför sitt eget samhälle.

Men även en liten församling kan strategiskt involveras i utlandsmission. Missionsrörelsen har aldrig varit åtskild från församlingen; den är församlingen.

Missionsutmaningens omfång och det faktum att Kristus så kraftigt befallde församlingen att gå ut och göra alla folk till lärjungar antyder däremot att varje församling, liten eller avlägsen, måste stångas med frågan: ”På vilket sätt är vi trogna Missionsbefallningen?”

Jag är pastor för en relativt liten församling (140 personer) i ett relativt litet samhälle (omkring 20 000 människor), men jag tackar Gud att vi inte har låtit dessa siffror hindra vår vision eller minska vår kapacitet för att ta evangeliet till folken. Under senaste året har vi sänt nästan 30 av våra egna medlemmar för att stödja församlingsplanteringsarbetet i Skottland, gått samman med andra lokala församlingar för att utbilda förföljda pastorer i södra Filippinerna, och hjälpt sända ut två evangeliearbetare som nu tjänar utomlands på heltid.

Det är möjligt för en liten församling att göra en stor påverkan. För bara några få veckor sedan var jag med några av mina församlingsmedlemmar från Kentucky och gick nerför gatan i en skotländsk by där det inte finns någon evangeliepredikande församling. Vi bad tillsammans, delade evangeliet med de vi mötte i parker och på busshållplatser, och möttes hemma hos en familj bland de enda troende i staden – och drömde tillsammans med dem om att få se en evangelieförkunnande församling lanseras mitt ibland dem. En liten församling som engagerar sig i ett sådant här ställe kan ha en stor påverkan. Att uppmuntra de troende, ge några extra fotsoldater på golvet att hjälpa till i deras evangelistiska satsningar och åta oss att fostra och bekosta en församlingsplanterares arbete som skulle vilja slå sig ner där, är några praktiska sätt som vi söker uppfylla denna kallelse på. Gör inga misstag: en liten församling, som bara är villig att offra sig för evangeliets framgång, kan bära mycket frukt.

Tänk dig fyra pastorer från Amerika som reser till södra Filippinerna tillsammans, arbetar med förföljda pastorer och tillbringar en vecka i djungeln, undervisar i biblisk teologi och utrustar de heliga i området för tjänst. Två av dessa har aldrig tidigare rest utomlands och de arbetar i församlingar som aldrig engagerat sig i utlandsmission.

Det kan ske, det sker, och det bör ske. Men hur utvecklar då en liten församling i en småstad ett engagemang för folken? Fundera över dessa fyra sätt.

Predika evangeliet

Statistik och bilder från missionsfältet kan röra upp känslor, men bara evangeliet kan (på rätt sätt) få troende att skrida till verket. När Guds folk konfronteras med det faktum att många föds på ställen där evangeliet aldrig blivit predikat, utmanas de till att svara. Predikan om en stor Gud som äger hela jorden, som vill ha tillbedjan av alla folk och som blir ärad när hans Son blir förkunnad har gjort våra medlemmar entusiastiska inför yttre mission. Predika en biblisk teologi som betonar missionstråden som löper genom hela Guds Ord.

Be för folken

Be för folken under tillbedjan. Be utifrån några fakta. Jag använder ofta t.ex. Operation World för att betona ett visst folkslag. Led församlingen att be särskilda böner för missionärer som ni är i kontakt med. Använd Skype eller förinspelade videomeddelanden så att församlingen kan interagera direkt med missionärerna. Ta er an en folkgrupp och håll alla underrättade med regelbundna uppdateringar, behov och böneämnen.

Utveckla samarbeten

Engagera er i ett internationellt samarbete. Vår församling samarbetar med en missionär såväl som med några församlingar och församlingsplanterare i Skottland, som sakta men säkert blir ett onått land. Vår uppgift är då att plantera församlingar. Fundera över att samarbeta med andra församlingar i ert område och ta er an en folkgrupp tillsammans. I år samarbetar vi med tre andra församlingar för att främja detta arbete i Skottland. Vår församling har bestämt sig att söka samarbetspartners både i USA och Storbritannien för att få se tio församlingar planteras i Skottland under de kommande fem åren.

Ge möjligheter

Till sist, överväg att gå, men gå för att samarbeta med de som redan är där och gensvara på deras direktiv i ödmjukhet. Sträva efter att arbeta med betrodda missionärer och missionsbyråer. Se till att ni arbetar med evangeliet i centrum och sikta mot att utveckla en lokal församling. Uppmuntra dina medlemmar med ekonomiskt stöd, om möjligt. Vår församling erbjuder stipendium för att subventionera upp till 50 % av resekostnaderna. Den lokala baptistföreningen förser också med medel för att pastorer ska kunna resa på mission och har t.o.m. utvecklat samarbeten som ger assistans till församlingar som är engagerade i mission.

Om vi litar på evangeliets tillräcklighet och bejakar vårt kall till nationerna, måste vi inse att alla församlingar har en spännande missionärspotential – oavsett storlek.

 

 Översatt av evangeliecentrerat.se

Share
LOAD MORE
Loading