×

Hur man förändrar sitt sinne

Början på det nya året är ett gyllene tillfälle att pröva någonting nytt. När du gör din lista över löften och målsättningar för det nya året vill jag rekommendera en enkel fyrstegsprocess som kan förvandla ditt liv genom att, bokstavligt talat, förändra ditt sinne.

Efter att ha läst hela inlägget kommer de flesta av läsarna att fnissa åt ett så överdrivet påstående och aldrig testa den här metoden. En mindre grupp kommer se det som lite intressant, och uppfatta det som att jag bara överdriver lite grann, men de kommer inte heller att testa metoden. Men det finns en liten minoritet som kommer att förstå hur genialisk den är och omedelbart börja använda den i sina liv. Denna grupp kommer sedan att säga att mitt påstående var en underdrift.

Detta inlägg är skrivet för dem.

För några år sedan råkade jag stöta på en variant av dessa fyra steg i en artikel av teologen Fred Sanders och samma dag följde jag hans rekommendation. Senare fick jag nöjet att möta Sanders personligen och berätta hur hans artikel hade förvandlat mitt liv. Min förhoppning är att minst en person till ska följa detta råd och uppleva samma förvandlande effekt.

Innan jag avslöjar de fyra stegen vill jag upprepa att detta råd kan förvandla ditt liv, men det kommer sannolikt inte göra det. Precis som de flesta livsförvandlande råd, är det enkelt i sig och lätt att sätta igång med, men ännu lättare att strunta i. Statistiskt sett är risken stor att du struntar i detta råd. Men en handfull av er kommer att prova det, så för de en eller två personer som kommer tycka att detta är bra kommer här de fyra steg som kommer förvandla din världsbild:

1. Välj en bibelbok.
2. Läs den i dess helhet.
3. Upprepa steg nummer två 20 gånger.
4. Upprepa denna process för alla bibelböcker.

Kristna talar ofta om att ha en biblisk världsbild men ändå har de flesta bara en grundläggande bibelkunskap. De försöker bygga en stomme utan att först samla det byggnadsmaterial som behövs för att skapa en fast grund. Fördelarna med att följa denna process bör därför vara uppenbara. Genom att helt dränka dig i texten kommer du att riktigt lära känna texten. Du kommer fördjupa din förståelse för varje bok och öka din bibelkunskap som helhet.

Eftersom detta är en bearbetad version av en metod från boken How to master the English Bible av James M. Gray (1851-1935) ska jag låta honom förklara med egna ord:

Första gången jag fick praktisk hjälp att få grepp om och behärska Bibeln var genom en lekman. Vi var på samma kristna konferens och träffades mycket under flera dagars tid. Jag såg någonting i hans kristna liv som jag jämförelsevis var helt främmande för – en slags frid, vila, glädje och andlig hållning jag inte hade mycket erfarenhet av. En dag tog jag mod till mig och frågade hur han hade blivit sådan, och han svarade: “Genom att läsa Efesierbrevet.” Jag blev överraskad, för jag hade läst brevet utan att få några sådana resultat, och därför bad jag honom förklara sättet han läste på – och han berättade: Vid ett tillfälle hade han åkt ut på landet för att tillbringa sabbaten med sin familj, och tagit med sig ett Efesierbrevet i fickformat, och på eftermiddagen då han gått ut i skogen och lagt sig under ett träd, började han läsa det – och läste det rakt igenom på en gång. Och han fann det så intressant att han läste igenom det en gång till. Hans intresse ökade bara mer och mer. Jag tror att han sa att han läste det kanske tolv eller femton gånger, “och när jag reste mig för att gå in i huset,” sa han, “hade jag Efesierbrevet i min besittning, eller snarare, det hade tagit mig i besittning och jag hade blivit ‘upphöjd och satt med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus‚’ på ett verkligt, erfarenhetsmässigt sätt, som det inte hade varit tidigare, och som det aldrig kommer upphöra att vara i mig igen.”

Jag erkänner att när jag lyssnade på denna enkla historia lyfte jag mitt hjärta i tacksägelse till Gud för svar på bön, en bön jag haft i flera månader – om inte år – om att jag skulle få veta hur man behärskar Hans Ord. Och samtidigt, sida vid sida med tacksägelsen, kände jag en pinsamhet över att jag aldrig tidigare hade upptäckt någonting så enkelt som en tio- eller tolvårig pojke hade kunnat veta. Och tänk att en “ordinerad” pastor måste sitta vid en lekmans fötter för att lära sig sin viktigaste yrkeshemlighet!

Istället för att slösa tid på att försöka försvara visheten i att använda sig av denna metod, vill nu avsluta med några få förslag som en hjälp för att kunna sätta igång och praktisera:

1. Välj kortare böcker och jobba dig upp till längre. Eftersom du ska läsa en hel bibelbok och inte bara ett par kapitel blir det bättre om du jobbar dig upp till allt längre läsningar. När du börjar med denna plan är det bra om du börjar med en kort bok på några få kapitel och som kan läsas flera gånger under en sittning. Detta gör att du känner att du har fullgjort någonting och hjälper dig utveckla läsvanan. Till exempel kan en kort bok som Johannesbrevet eller Judasbrevet läsas fyra-fem gånger på en sittning, vilket gör att du kan läsa igenom de tjugo gångerna på mindre än en vecka. [Här är NT:s böcker, från de kortaste till de längsta: 3 Joh, 2 Joh, Filem, Jud, Titus, 2 Thess, Upp, 2 Petr, 2 Tim, 1 Thess, Kol, 1 Tim, Fil, 1 Petr, Jak, 1 Joh, Gal, Ef, 2 Kor, Hebr, 1 Kor, Rom, Mark, Joh, Matt, Apg, Luk; GT: se här.]

2. Läs i din vanliga takt. Att behandla materialet med respekt kräver inte att man läser långsammare än vanligt. Läs för att förstå, strunta i kapitelindelningarna och verserna och behandla varje bok som en sammanhängande enhet.

3. Hoppa över kommentarerna (för tillfället). Bli inte översållad av att titta i kommentarer eller andra utomstående källor. Kommentarer är till för ditt bibelstudium och inte för denna typ av läsning. Läs varje bok i dess helhet och försök sedan att med dina egna ord sammanfatta dess tema och huvudpunkter.

4. Håll dig till planen. Efter åttonde eller nionde läsningen går du in i en vägg, likt det som händer med löpare i ett maraton. Texten blir torr och förlorar sin sötma. Du känner att du vill gå till nästa bok eller överge planen helt och hållet. Men – bara håll dig till det. Håll ut, så får du se vilka rikedomar som finns att hämta i upprepade läsningar. Tänk på att inte alla böcker är lika givande. Du är inte en kättare bara för att en av dina genomläsningar av 2 Johannesbrevet känns lite överflödig eller att Judasbrevet bara känns så tråkigt. Tänk på orden i 2 Tim 3:16–17: “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” Håll ut så kommer du förstå vad denna vers betyder till fullo.

5. Välj en lämplig översättning. En parafras på modernt språk är inte lämplig för den här sortens läsning. Likaså kan de välkända rytmerna och den språkliga tonen i den gamla King James’ Version göra att man inte förstår när man läser upprepade gånger. Själv rekommenderar jag English Standard Version, även om New International Version kan vara ett bra alternativ.*

6. Be. Be Gud öppna ditt hjärta för Hans Ord. Lita på att den helige Ande ska lysa upp texten och ge dig ledning och insikt.

7. Börja idag. Skjut inte upp det en dag till! Säg inte att du ska börja imorgon, eller nästa vecka, eller nästa nyår. Det kommer inte bli av. Börja med den enda tid du vet att du har – idag. Använd en del av den tid du brukar ägna åt att läsa bloggar och börja istället med detta. Börja nu och läs sedan imorgon, nästa vecka och nästa nyårsdag. När ditt sinne väl har blivit impregnerat med Guds heliga Ord kan du säga till mig att mitt påstående var en underdrift.

*På svenska kan utifrån artikelförfattarens kriterier Svenska Folkbibeln rekommenderas som alternativ. Övers. anm.

 

Översatt av evangeliecentrerat.se

LOAD MORE
Loading