×

Fars dag: 25 fakta om faderns betydelse

I Bibeln förekommer ordet “fader” mer än 1 100 gånger. Ändå är det allt mer sällan vi finner en fader i de amerikanska hemmen. Enligt the U.S. Census Bureau bor numera 24 miljoner barn—vart tredje barn—utan sin biologiske far. [Enligt den svenska motsvarigheten SCB bor vart femte barn under 18 år i Sverige, ca 390 000 barn, inte med sin biologiske far, även om fler och fler av dem bor växelvis.]

Ett av de viktigaste sätten att möta den materiella och andliga fattigdomen i detta land är att uppmärksamma fäder på att de behöver engagera sig mer i sina barns liv. Ett sätt att göra detta på är att åter betona vilken stor betydelse en fader har och den skillnad som deras frånvaro innebär. Nästan alla studier som bedrivits inom samhällsvetenskaperna bekräftar det Bibeln lär ut—att fäder har betydelse.

Här kommer 25 fakta från samhällsvetenskaplig forskning om effekterna av att ha en fader i hemmet :

1. Barn som bor med fäder hemma utvecklas oftare bättre, kognitivt och beteendemässigt.

2. Tonåringar som lever i hela familjer uppger oftare att de har närmare relation till fadern.

3. Bland fäder som bor i en storstad är de som regelbundet besöker religiösa gudstjänster mer engagerade i sina barn.

4. Nära relationer mellan tonåringar och deras fäder har en positiv koppling till tonåringars psykiska välmående.

5. Tonåringar med mer engagerade fäder visar oftare mindre beteendestörningar.

6. Tonåringar som uppger att de har mer goda relationer med sina fäder är mer sällan inblandade i brottslighet.

7. Tonåringar som uppger att de har mer goda relationer med sina fäder sysslar mer sällan med drogmissbruk.

8. Individer vars fäder visade ett större engagemang tidigt i deras liv når oftare högre utbildningsnivå.

9. Att växa upp utan en fader tycks ha en viss koppling till att mer sannolikt hamna i fängelse senare i livet.

10. Fäders religiositet är kopplat till en högre kvalitet i deras relation till sina barn.

11. Fäders engagemang i barnens aktivititeter hade en koppling till akademisk framgång.

12. Bland tonårsflickor uppger de som har en stark relation till sina fäder mer sällan att de upplevt depression.

13. Nära band mellan fader och tonåring skyddar mot influenser av grupptrycket att använda droger.

14. Tonårsflickor som har en nära relation till sina fäder kommer oftare vänta med att ha sex.

15. Tonårsflickor blir mer sällan gravida om deras fäder fanns där för dem under deras barndom.

16. Tonårspojkar som uppger att de haft en nära relation till sina fäder ser oftare fram emot att ha ett stadigt äktenskap i framtiden.

17. Män som blir fäder utanför äktenskapet blir oftare fattiga.

18. Fäder i hela familjer ägnar i genomsnitt mer tid åt sina barn.

19. Barn som vuxit upp i hela familjer med lyckligt gifta föräldrar blir oftare mer religiösa som vuxna.

20. Barn som vuxit upp i hela familjer har mer ofta stadiga och hälsosamma romantiska förhållanden som vuxna.

21. Hela familjer utgör mer ofta ett tryggt hem för barnen.

22. Tonårsflickor som aldrig levt skilda från sina föräldrar uppger mer sällan att de utsatts för sexuella övergrepp än de som har levt skilda från sina föräldrar.

23. Flickor vars föräldrar skilde sig under deras barndom är mer benägna att ha sex tidigt.

24. Bland tonårspojkar är det de som kommer från hela familjer som deltagit regelbundet i religiösa aktiviteter som statistiskt sett har färre sexpartners.

25. Barn i hem som saknar fäder är nästan fyra gånger mer benägna att vara fattiga.

 

Översatt av evangeliecentrerat.se

LOAD MORE
Loading