×

Är det verkligen nödvändigt med församlingsmedlemskap?

Denna månad ska vi ta in nya medlemmar i den mest hedrade kropp som världen någonsin skådat: Jesu Kristi församling. Inträdeskostnaden till denna klubb är så hög att ingen människa hade kunnat betala den; Gud själv står för notan. Klubbens förmåner upphör aldrig att gälla. Det finns ingen gemenskap lik den i denna klubb; man får nära tillträde till Herren själv (Joh 17:23).

Med sådana förmåner kan det verka som att församlingsmedlemskapet värderas högt. Men av många anledningar tycks kristna se ner på det mer än någonsin. Om du tar lätt på församlingsmedlemskap så vill jag ge dig en chans att tänka om.

När vi hör ordet medlemskap, tänker vi genast på en klubb. En medlem betalar, kommer på möten och uppfyller alla skyldigheter som en klubbmedlem har. När man flyttar, eller inte längre har tid för klubben, säger man bara upp medlemskapet och går vidare.

Bibeln säger att medlemskap är mycket mer intimt. “Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. ” (Ef 5:29-30 SFB).

Att vara församlingsmedlem betyder att man är en lem, en kroppsdel i Kristi kropp – precis som fingret är en kroppsdel. Hans blod flödar igenom oss. Hans Ande ger oss liv. Hans vilja driver oss. Han känner vår smärta, renar oss när vi blir smutsiga, tar hand om våra sår, och värnar om oss, med stolthet.

Att lämna församlingen är inte bara som att lämna en klubb. När du går iväg kapar du bort dig själv från kroppen. Jesus och övriga kroppen saknar dig så bedrövligt, och blöder efter att du gått iväg. Du skär bort dig själv från din enda källa för liv och näring. Som en amputerad hand kommer du långsamt förblöda, vissna och dö.

Varken möjligt, bibliskt eller nyttigt

Du klagar redan. Snälla nån, vilken dramatiker. Jag är medlem i Kristi kropp; jag kan bara inte hitta en lokal församling som jag gillar. Jag är medlem i den universella församlingen, inte bara i en viss särskild.

Du måste förstå att det varken är möjligt, bibliskt eller nyttigt att tillhöra den universella församlingen utan att stå under en lokal församling.

För det första är det helt enkelt omöjligt. Att säga att man kan tillhöra det större sammanhanget utan att först tillhöra det mindre är inte logiskt. Man kan inte tillhöra Rotary International utan att tillhöra ett lokalt kapitel. Man kan inte tillhöra det universella människosläktet utan att först tillhöra en mindre, närmare släkt.

För det andra är det inte bibliskt. Alla brev i Nya Testamentet förutsätter att kristna är medlemmar i lokala församlingar. Breven är ju skrivna till lokala församlingar. De lär oss om hur vi ska komma överens med andra medlemmar, uppmuntra de svaga i församlingen, hur vi ska uppföra oss i församlingen, och vad man ska göra med syndare i församlingen som inte vill omvända sig. De befaller oss att ställa oss under våra äldste och uppmuntrar oss att gå till våra äldste för att be. Allt detta är omöjligt om man inte är medlem i en lokal församling. (Se 1 och 2 Korintierbreven, Jakobs brev, Efesierbrevet, 1 och 2 Timoteusbreven, och 1 Petrusbrevet för referenser.)

Att fråga var Bibeln befaller en att vara församlingsmedlem är som att fråga var golfförbundets regler kräver att man är människa. Hela boken är skriven till församlingen.

Till sist: Att leva utan församlingsmedlemskap är inte nyttigt. Självständighet—önskan att själv välja vad som är rätt och fel—är syndens kärna. Du behöver öva dig i ödmjukhet genom att ställa dig under bristfälliga äldste. Du behöver uppmuntras av att dela segrar med din församling. Du behöver dela lidandet i gemenskap med församlingen.

Du måste veta att vi alla är tillsammans i detta liv, och vi lämnar dig inte bara för att du sviker oss eller för att vi inte håller med varandra. Tillsammans bygger vi upp varandra till Kristi avbild; ingen klarar det ensam. Jag uppmuntrar dig att tänka om, hur viktigt det är med församlingsmedlemskap. Vår gemenskap må vara en plåga, men vi är en härlig plåga. Och vi kommer vandra in i härligheten tillsammans.

 

RiverOaks Presbyterian Church blog.

Översatt av evangeliecentrerat.se

LOAD MORE
Loading