×

7 misstag vi gör i kvinnobibelstudiegrupper

Jesus vill att kvinnor ska vara teologiskt sinnade och grundade i Bibeln. Därför berömde han Maria som satt “vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord” (Luk 10:39), medan Marta tjänade Jesus och hans lärjungar. Istället för att berömma Marta för hennes tjänande, sa han att det var bra att Maria valt “den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne” (Luk 10:42). Maria valde det som fortfarande är nödvändigt idag. Kvinnor som studerar Bibeln och tar detta studie på allvar, har valt den goda delen, det enda vi verkligen behöver.

Kvinnobibelstudiegrupper kan hjälpa oss att ta Bibeln på allvar. De uppmuntrar oss att förbli i Guds Ord och tänka djupt över dess innebörd och hur det relaterar till våra liv. Men precis som Marta var “helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning” (Luk 10:40) och inte satt vid Jesu fötter, kan vi kvinnor bli distraherade och tappa fokus—även när vi samlas för att ha bibelstudie. Här är sju vanliga misstag vi lätt gör.

1. Vi tappar målet ur sikte

Målet med ett bibelstudie ska vara . . . att studera Bibeln. Visst, det låter kanske uppenbart, men vi blir ofta distraherade av så mycket andra bra saker. Bibelstudiegruppen är inte en social klubb, själavårdsmöte eller en plats där vi möter våra känslomässiga behov. Gemenskap, själavård och att möta behov är ofta de goda frukter som kommer av ett bra bibelstudie där kvinnor lär känna varandra och formas av Ordet. Men dessa frukter får aldrig bli viktigare än att studera Skrifterna tillsammans.

Om ni har målet framför er, kommer Skrifterna vara ert fokus. Relaterade frågor kan leda in på sidospår, men då får ni leda tillbaka dem till Ordets fasta grund. Felaktiga svar kommer ges, men till slut når ni fram till sanningen. Verkliga behov kommer uppstå, och ni kommer bli förvånade över hur Skriften möter dem. Efter ett par timmar kommer etta resultera i kvinnor som är uppbyggda och utrustade av Ordet.

2. Vi tillåter felaktiga svar.

Eftersom “hela Skriften är utandad av Gud” (2 Tim 3:17), är varje ord sant. Varje bibelpassage skrevs av en man “ledd av den helige Ande” (2 Petr 1:21), som ville att hans läsare skulle förstå  vad passagen har för innebörd. I ett bibelstudie ska man alltså använda hjärnan, i tillit till den helige Ande, sför att förstå vad författaren menade. Sedan kan vi tillämpa denna mening på våra hjärtan och i våra liv.

Jag minns en gång när jag satt på ett bibelstudie där ledaren sympatiskt uttryckte: “Inga frågor är för dumma och det finns inte heller några felaktiga svar.” Hennes mål var förstås att göra kvinnorna mer avslappnade och främja ett obehindrat samtal. Det var bra att hon ville att de kvinnor som inte kunde mycket om Bibeln skulle känna sig bekväma nog att dela med sig av sina tankar. Men det skedde på bekostnad av att hon kastade Bibelns objektiva sanning överbord. Faktum är att det finns rätt och fel tolkningar. Bibelstudiet är en plats där vi tillsammans forskar efter rätt tolkning—den sanning som passagen förmedlar.

När du leder ett bibelstudie behöver du givetvis inte vara en lejoninna och hoppa på alla felaktiga svar. Någon annan i gruppen kanske ger det rätta svaret och då kan du helt enkelt bekräfta det. Eller så kanske det är en mindre fråga som inte direkt behöver bemötas. Det räcker med att leda uppmärksamheten tillbaka till den aktuella versen utan att kommentera. Samtidigt bör vi inte vara rädda för att korrigera felaktiga svar. Vi bör vara beredda att med mildhet ge bibliska skäl till att vissa svar är felaktiga.

3. Vi förlitar oss på fel material

Huvudtexten som behövs i ett bibelstudie är . . . en bibel. Det här låter ju också självklart men vi måste ständigt påminna oss om detta. Ingenting saknas om man bara har en bibel när man samlats för att samtala kring en bibelbok. Studieguider kan vara till hjälp men de är inte alla lika bra.

Psalmisten kallar visserligen Bibeln sötare än honung, men ni bör ju inte ha en studieguide som ger kvinnor en smak av godis, men som saknar näring och inte ger någon mättnad. Många bibelstudievideor ger mer värme än ljus. John Piper har ett par rejäla bokstudier med videor. Nancy Guthrie och Tim Keller har gett ut utmärkta evangeliecentrerade bibelstudier med tillhörande videor. The Gospel Coalition, i samarbete med Lifeway, planerar att släppa två sådana studier på den kommande kvinnokonferensen.* Men om man bara okritiskt tittar på videoklipp så kommer kvinnorna inte att lära sig hur man studerar Bibeln på egen hand och de kan komma att uppleva att de måste ha en dramatisk talare för att göra Bibeln intressant och relevant i sina liv.

De bästa studieguiderna hjälper kvinnor att gräva djupare i Bibeln utan att pracka på dem svaren utan att ge dem någon chans att tänka själva. De har Gud i centrum och får kvinnor att lära känna honom bättre. De förklarar verserna i deras sammanhang och uppmuntrar kvinnor att hålla helhetsbilden utifrån evangeliet i minnet. Rätt guide leder kvinnor till att sitta vid Jesu fötter och lyssna på hans undervisning. Frukten kommer att bli en djupare kunskap om Frälsaren som får kvinnorna att lita på honom mer i vardagen.

4. Vi hoppar över evangeliet

Det faktum att Jesus Kristus dog för syndare gör all skillnad i världen och i vardagen. Detta är orsaken till att vi samlas för att studera Bibeln, men ändå kan vi träffas vecka efter vecka och glömma att vi är syndare som endast kan behaga Gud genom hans nåd. Evangeliet är grunden för varje god gärning som en kristen gör, och det är vårt hopp varje gång vi syndar. Eftersom Kristus uppfyller Lagen, Profeterna och Psalmerna (Luk 24:44), finner vi honom på varje uppslag i Bibeln. Om vi gräver efter textens innebörd, kommer Guds nådefulla verk i Kristus att lysa igenom. Troende kommer att uppmuntras att leva i ljuset av evangeliets sanningar, och icke-troende kommer att utmanas till att omvända sig och tro.

5. Vi prioriterar metod framför betydelse

Jag älskar induktiva bibelstudier där vi frågar efter observation, tolkning och sedan tillämpning för att dra ut en texts betydelse och tillämpa den i praktiken. (Jag har skrivit två sådana studieböcker särskilt för kvinnor som man kan få tag på via Cruciform Press.) Men om bibelstudiemetoden blir viktigare än att förstå textens innebörd, kan det sluta med att man bara bollar en massa frågor och svar, eller observerar fakta i en passage, utan att egentligen komma fram till några slutsatser om vad texten egentligen betyder. Denna process gör vissa kvinnor frustrerade och andra ovetande om att det finns någon betydelse i Bibeln alls.

Att göra observationer utifrån bibelstället bör alltid leda oss klart och tydligt till textens innebörd. Poängen med bibelstudiet är ju att man ska komma fram till vad författaren ursprungligen ville förmedla. Sedan kan vi tillämpa det till våra personliga liv.

6. Vi går för fort till tillämpningen

En av de viktigaste sakerna att förhindra i en kvinnogrupp är att tillämpa Bibeln utan att först förstå vad passagen betyder. En vanligtvis missbrukad passage är Johannes 6. En pojke ger generöst sina fem bröd och två fiskar till Jesus som sedan multiplicerar dem och matar 5 000 män plus kvinnor och barn. Alltför ofta blir sensmoralen: “Ge Jesus det lilla du har, och så kommer han att multiplicera det!” Men den riktiga poängen med Johannes 6 är ju så mycket större och härligare! Jesus multiplicerade bröden och fiskarna, som ett tecken, för att visa: “Jag är livets bröd; den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” (Joh 6:35). Det handlar inte om att ge Jesus bröd, utan att äta bröd, hans kropp; med andra ord, lita på Kristus och få liv!

När vi struntar att försöka få fram vad ett bibelställe verkligen betyder, och istället försöker att med en gång tillämpa det till våra liv, leder det ju till att vi i själva verket inte tillämpar Bibeln alls. Bibeln förlorar sin kraft att förnya våra sinnen och förvandla oss och blir istället en snabbfix till ett lättare liv. När vi inte gräver djupare och tänker till ordentligt för att finna vad texten betyder, leder det till att vi bagatelliserar den och får en människocentrerad tillämpning istället för att få våra ögon öppnade för Guds storhet. Vi måste jobba hårt för att finna texternas verkliga betydelse och sedan tänka igenom hur de relaterar till våra liv.

7. Vi separerar studiegruppen från församlingen

Inte alla bibelstudiegrupper är församlingsbaserade. Bibelstudier som är inriktade på att nå ut i ett grannskap, i en skola eller på en arbetsplats kan bära mycket frukt. Men om du vill se en kraftig andlig tillväxt hos kvinnor, håll bibelstudiet under hemförsamlingens tillsyn. Kvinnor i en hemförsamling sitter under samma förkunnelse av Guds Ord, så de håller redan på att bli eniga i sin teologi. När en svår fråga dyker upp har de samma grund och kan kolla sina slutsatser med pastorer och äldste. Dessa äldste ger också översyn och råd om material och ledarskap, eftersom de bryr sig om kvinnornas själar. Förutom just individuell andlig tillväxt, bygger även en församlingsbaserad kvinnogrupp upp hela församlingen när kvinnor lär känna varandra djupare och skapar varaktiga vänskapsband.

I United Christian Church of Dubai, har jag förmånen att få leda bibelstudier med kvinnor från Afrika, Mellanöstern, Indien, Europa, Australien, Ostasien och Nord- och Sydamerika. Vi kommer från många olika kulturella och religiösa bakgrunder. Vi talar med olika dialekter och har inte samma hudfärg. Vi kommer till Bibeln med olika åsikter om politik, föräldraskap och många andra andrahandsfrågor. Våra skillnader har gjort att vi fått gräva djupare efter allmängiltiga sanningar i Guds Ord för att tillämpa dem i de olika stadier och omständigheter vi befinner oss i. Vi har verkligen sett att när kvinnor i en hemförsamling samlas för att studera Bibeln tillsammans så främjar det enhet och sätter igång andlig tillväxt.

Det är en stor glädje att studera Bibeln tillsammans! Maria som satt vid Jesu fötter valde den goda delen som Psalm 16 talar om: “HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel. . . . Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.” (Psalm 16:5, 11). Maria längtade efter att bli mättad av glädje och ljuvlighet för evigt, som man blir i Jesus. Efter två tusen år är Jesus fortfarande glädjens källa. Det finns en stor belöning i att sitta vid hans fötter och lära sig av honom. När kvinnor lägger distraktionerna åt sidan och tillsammans söker Kristus i hans Ord, väljer de den goda delen. De blir mer teologiskt sinnade och grundade i Bibeln samtidigt som de blir berikade och enade.

*Artikeln är från 3 mars 2014

 

Översatt av evangeliecentrerat.se

LOAD MORE
Loading