×

3 saker som visar att du kanske lär framgångsteologi till dina barn

Framgångsteologi har med rätta kallats en teologisk perversion, ett falskt evangelium, Amerikas giftigaste exportvara till världen. Framgångsteologin är glamourös, flashig, förförisk – och någonting som varje Kristi efterföljare bör hålla för oheligt.

Budskapet är enkelt: Guds önskan för varje kristen är att de är friska, rika och glada. Vi bara säger vad vi vill ha och Guds hand kommer röra sig för att ge det till oss. Tyvärr förleder detta budskap miljontals människor, och det kan ha infiltrerat hur du uppfostrar dina barn.

Genom åren har jag sett kärleksfulla föräldrar lära sina barn principerna i detta falska evangelium, utan att själva veta om det! Alla har de varit omsorgsfulla föräldrar som velat det bästa för sina barn, och alla har de gått till församlingar där man troget förkunnat evangeliet. Men de insåg inte att de förmedlade ett annat budskap hemma.

Hur märker vi att denna lära ligger bakom vårt sätt att leda våra barn?

3 diagnostiska frågor

Fråga dig själv om någon av dessa idéer och vanor obemärkt har invaderat ditt hem.

1. Kretsar ditt liv oavsiktligt kring dina barn?

Framgångsteologin lär att vi är universums centrum och att Gud finns för att göra oss glada. Bibelns sanning är istället att Guds kärlek visserligen överflödar till hans barn, men att vi är skapade för honom. Han är i centrum, inte vi.

I vår önskan att älska våra barn, kan vi skicka liknande, falska signaler. När vi vårdar om dem blir det lätt att vi förmedlar: Du är mitt universums centrum. Jag är här för att tjäna dig.

Sanningen är den, att även om föräldrarnas kärlek och omsorg visserligen bör överflöda, måste vi också älska våra barn genom att ge dem sanningen. Och en grundläggande sanning är att barnen är värdefulla medlemmar i familjen, men inte dess centrum. Vi lär dem att älska och hedra andra, inklusive deras föräldrar. Ett evangeliecentrerat föräldraskap leder oss att kalla våra barn ut ur deras naturliga självcentrering till en uppoffrande kärlek till Gud och andra.

Fråga dig själv: ”Är min kärlek bortskämmande eller gudaktig? Riktar jag in mig på deras begär? Eller kallar jag dem till att älska och hedra andra?”

Du uppfostrar dina barn bäst genom att lära dem att de är älskade, men att hela din värld inte kretsar kring dem.

2. Prioriterar du omedvetet deras materiella framgång?

Framgångsteologin lär oss att de största gåvor Gud kan ge sina barn är materiella välsignelser. Men Bibelns sanning är att Gud själv, och de andliga välsignelser som har med honom att göra, är hans största gåva till oss (Ef 1:3).

Vi vill alla, som föräldrar, våra barns bästa. Men då vi nästan har oändligt många olika alternativ framför oss, måste vi prioritera. Och de val vi gör kommer avslöja vad vi verkligen tror är bäst.

Stanna upp och se över de aktiviteter ni gör tillsammans som familj. Lyssna på vad ni blir mest entusiastiska över. Det finns givetvis ingenting fel med att uppskatta matchens avgörande mål eller den senaste elektroniska apparaten. Se bara till att bli än mer entusiastiska över att se evangeliet verka i och omkring er. Prioritera det som ger ditt barn bästa möjliga fördel – en gudfruktig församling och ett endräktigt hem. Be att din föräldrakärlek går hand i hand med vishet så att ni kan avgöra vad som är bäst för dem (Fil 1:9-10).

Du uppfostrar dina barn bäst genom att visa dem vad som är sann framgång – liv i överflöd i Kristus (Joh 10:10).

3. Överbeskyddar du dina barn mot livets prövningar?

Framgångsteologin lär att Gud inte vill att vi ska lida. Ett välsignat liv är ett liv som innehåller lite eller ingen smärta. Men Bibelns sanning är att inga av Guds barn undkommer lidande. Smärtsamma prövningar är en del av hans goda plan för att göra oss mogna (Jak 1:2-4). Även Jesus lärde sig lydnad genom lidande (Hebr 5:8).

Som förälder förstår du intuitivt behovet av att skydda dina barn. Men vi kan förvanska denna kärlek genom att vägra låta dem uppleva prövningar. Ofta avslöjas vår ytliga förståelse av bibliskt lidande genom vår barnuppfostran.

När vi aldrig låter våra barn uppleva de naturliga följderna av deras beteende, predikar vi, i smyg, ett annat evangelium. Och när vi vägrar att ge dem den tillrättavisning de behöver handlar vi annorlunda än vår himmelske Fader: ”Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär” (Hebr 12:6).

För vår familj har det varit så att en del av de allra ljuvligaste tider av andlig gemenskap och tillväxt har kommit efter att vi har gått igenom en smärtsam upplevelse tillsammans. Istället för att vålla skada har dessa prövningar, eller denna tuktan, varit en sträng godhet från Gud.

Tänk en stund på hur du är som förälder. Försöker din kärlek packa in dina barn i bubbelplast och göra deras värld fri från smärta? Eller är det fullt av visdom, där tillfälliga prövningar får användas för evig mognad?

Du uppfostrar dina barn bäst genom att förstå prövningarnas helgande roll i deras liv.

Guds bästa gåva

Du älskar dina barn, och du älskar det sanna evangeliet. Underminera det inte genom att lära dem någonting falskt under veckan.

Påminn dem om att när vi njuter av Guds värld, är hans bästa gåva ändå han själv. Och eftersom du är kallad till att avspegla Fadern i himlen, kommer du att tillrättavisa och disciplinera dem i kärlek.

Deras själar kan bero på det.

LOAD MORE
Loading